Personvern:

Vi vet hvor viktig det er for deg å forstå hvordan vi bruker dataene dine. Denne personvernerklæringen angir hvordan og hvorfor vi samler, lagrer, behandler og deler dine personlige data.
Denne personvernserklæringen forteller deg hva du kan forvente av oss når vi bruker dine personlige data, når du kontakter oss eller bruker en av våre tjenester. Denne policyen forteller også hva dine rettigheter er i forhold til den personlige data du gir oss. 

For kunde og leverandører lagrer vi kun kontaktinformasjon slik at vi kan opprette og sende tilbud, ordrebekreftelse, dokumentasjon og faktura ved utført oppdrag.

Telefon nummer benytter vi om vi må ringe dere i forbindelse med oppdraget dere har gitt oss.

Kontaktinformasjon vi forespør er navn, etternavn, telefon nummer og e-post.

Vi kan få tilgang til personopplysninger på flere måter:
Vi mottar personopplysninger direkte fra deg når dere tar kontakt med oss på e-post eller telefon.
Vi benytter også deres bedrifts hjemmeside for lagring av e-post og telefon nummer om dere har kontaktet oss med en forespørsel.

Dine personopplysninger blir ikke delt med andre enn de som er ansatt i Sveiseservice AS.

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for oppfyllelsen av de overnevnte formålene med behandlingen av personopplysningene.

Dette gjelder likevel ikke dersom lagring er lovpålagt i en lengre periode enn det formålet tilsier.