Vår dreier Svein P Toftevåg går av med pensjon

Vår dreier Svein P Toftevåg går av med pensjon 26.06.2014.

Han har vært en dyktig medarbeider gjennom alle år.

Roy Vold tar over ansvaret på maskineringsverkstedet.